Home Phone

Korstnalõõride puhastus

Ventilatsiooni eesmärgiks on tagada hoones tervislik ja mõnus siseõhk. Ventilatsioonisüsteem eemaldab õhku tekkiva saaste ja toob juurde värsket välisõhku.

Eestis on viimase aasta jooksul juhtunud mitu traagilist gaasiõnnetust mille peamiseks põhjuseks on Tehnilise Järelevalve Ameti  kinnitusel olnud puudulik ventilatsioon. Mis omakorda on põhjustatud omavolilisest ventilatsiooni- ja suitsulõõride ümberehitamisest, gaasiseadme suitsugaaside juhtimine valesse lõõri, suitsugaaside lõõride ummistus ning puhastamata ventilatsioonilõõrides tekkinud ummistus.

Hoones läheb kogu aeg vaja üldventilatsiooni, et asendada inim- ja muu tegevuste tulemusel saastunud õhk värske välisõhuga. Eluaseme ventilatsioon on piisav, kui eluruumide õhk vahetub täielikult iga kahe tunni järel. Lisaks on puhastamatta ventilatsioon üks peamistest hallitusprobleemide tekke põhjustest.

Loe lisaks hallituse tekke kohta …

Gaasipaigaldistega seotud suitsugaaside lõõride puhastamist tuleb teha vähemalt üks kord aastas!