Riskide hindamine

Pärast riskide iseloomustamist peaks köögioperaator otsustama, kas tulekahjuohu vähendamiseks on piisavalt ära tehtud, arvestades vastavust kehtivatele tuleohutusnõuetele. Selle ülesande eesmärk peab olema pidev standardite tõstmine.

Arvestuse pidamine:

On eluliselt tähtis, et köögioperaatorid peaksid arvestust süsteemi paigutuse, riskianalüüside, inspektsiooni- ja puhastusraportite üle. See teeb võimalikuks hinnata vajaliku puhastuse sagedust ja ulatust, eriti kui võetakse tarvitusele uusi seadmeid või töövõtteid. Ka on seadusest tulenev kohustus hoida registris personalikoolituse protokolle.

Kui tuleohutuse riskianalüüs muutub kindlustusfirmade standardiks, saab selliste andmete säilitamisega tõendada kindlustusfirmale, et nende poliisis kehtivaid standardeid on järgitud.