Taust ja uuringud

Kuna köök kuulub tulemüüriga eraldatud hooneosade hulka, läbib igasugune tõmbelõõride-süsteem sellist tuletõkkesektsiooni ning peab seega vastama kõrgema astme tuleohutusnõuetele.

Mõnede hästi tuntud sundventilatsiooniga seostatud köögi-tulekahjude tagajärjel on köögioperaatorid tunnistanud selliste süsteemide ohutu käitamise täiustamise vajadust. Surve tuleohutuse täiustamiseks toitlustus-ettevõtetes on tulnud suures osas kindlustusfirmadelt, kes leidsid end olevat kaitsetud nõuete vastu, mis tulenesid äriaktiivuse langusest, kuna sellised tulekahjud mõjutasid naabruses olevaid kinnistuid.

Heathrow lennujaama 1. terminali tulekahju detsembris 1997 on ehk meeldejäävaim näide sellest, kuna intsidendi ajal oli kogu terminal rivist väljas. South Mimms´i kiirtee-tankla tulekahju augustis 1998 on teine näide, kus kahju kannatasid ka teised hoones asuvad ettevõtted.

Uuringud:  

Kuna kindlustusettevõtted hakkasid üha rohkem huvituma enda vastutuse vähendamisest köögitulekahjude osas, sai selgeks, et köögioperaatorid pidid hakkama sundventilatsiooni-süsteemide eest paremini hoolt kandma.

Hiljuti on BSRIA koostöös uurimistöö tugi-rahastajatega Briti Kindlustusandjate Ühendusest (ABI) koostanud toitlustusasutuste sundventilatsioonidele Tuleohutuse Riskianalüüsi. Eesmärk seisnes selles, et see peaks olema kergesti arusaadav enamikule köögioperaatoritest ning võiks aja jooksul areneda selliste tööruumide puhul kindlustusäri standardiks.

Taustauuringud hõlmasid arutelusid Londoni Tuletõrjekomandoga, mis käsitlesid sellist tüüpi tulekahjude kustutamise ja ohjeldamise probleeme reaalsetes olukordades. Ventilatsioonisüsteeme haldavailt firmadelt paluti oskusteavat filtreerimis- ja tõmbelõõri-süsteemide puhtuse säilitamiseks.

Ka kindlustusettevõtted ise olid väga abivalmid, andmaks informatsiooni nende kogemuste kohta köögitulekahjude kahjude osas.

Neist uuringutest tekkis valik teemaarendusi, millest seejärel sai välja valida riskianalüüsi jaoks sobivaid probleeme. Samal ajal hinnati teisi riskianalüüse, et luua ühtset mudelraamistikku.

Dokumendi kavand saadeti asjasthuvitatud osapooltele kommenteerimiseks, ning lõplik versioon saadeti enne ABI nõusoleku ja allkirja saamist ka asutusele Hospitality Liaison Committee of the HSE’s Food and Entertainment Sector.