Riskid ja nende iseloomustamine

Lisaks tulekahjuohtudele tuleks arvestada ka järgmisi riskifaktoreid:

 • Kompetentse inimese puudumine tegevuskohalt
 • Inimlik viga
 • Vigased või testimata elektrilised seadmed
 • Sundventilatsiooni disaini aspektid, nagu pikk torustikusüsteem, horisontaalsed lõõrid, ventilaatoritüüp, lõõridele juurdepääsu-uste tüüp ja arv
 • Puhastusteenuse töövõtjad võivad katta ainult tõmbekappide osa ning kergesti ligipääsetavad ja nähtavad kohad, mis jäävad käeulatusse.
 • Rasvafiltrisse kinni jäänud kergestisüttivad toiduosakesed
 • Tõmbekappidesse või tõmbelõõridesse võib tahtmatult olla jäetud pabertaskurätikute jäänuseid või teisi kergestisüttivaid jääkmaterjale
 • Puhastustöövõtja kompetentsi tase
 • Vale asukohavalik või tulesummutussüsteemi tõrge
 • Juurdepääsuta tõmbelõõrid
 • Inspekteerimiseks ja puhastamiseks nõuetele mittevastavad juurdepääsu-uksed
 • Köögikeskkonnale ebasobiv ventilatsioonisüsteem
 • Sundventilatsiooni-süsteemi puudutavate teadmiste puudulikkus

Kui iseloomustatavad riskid olid üsna selgepiirilised, siis igaühe suhtelisse pingeritta seadmine osutus mõnevõrra keerulisemaks. Pärast mõningaid katsetusi otsustati jääda madala, normaalse või kõrge riskitaseme juurde. See ei pruugi olla ideaalne piiritlemine, kuna normaalse tuleohu olemasolu tõik ei soodusta tingimata inimesi parendusi tegema. Vastupidiselt aga oleks liigituskategooriaid numbrites, nagu 1 kuni 10, väga raske hinnata. Siiski on oluline, et profiilide tulemusi ei võrreldaks, kuna iseloomustatavad objektid on üsna erinevad.

Mõned olulisematest probleemidest eeldavad teatud kompetentsitaset ja arusaamist töökoha süsteemidest ja seadmetest. Asjaolu, kas kompetentne isik on igal ajal kohapeal, on köögitoimingute tuleohutuse tagamise seisukohast fundamentaalse tähtsusega. Sellega kaasneb küsimus, kui hästi on personal koolitatud käideldavate süsteemide ja töötlusprotsesside, k.a tuleohutusnõuete ja tule kustutamise valdkonnas.

Tuleohutuse tagamiseks on eluliselt tähtis kogu sundventilatsiooni ja rasvafiltrite regulaarne inspektsioon kompetentse isiku poolt. See protsess aitab tuvastada ka võimalikud torusüsteemi vead, ning lõõride juurdepääsu-uste olemasolu või puudumise. Köögi tõmbelõõride-süsteem peab jääma eraldatuks teistest ventilatsioonisüsteemidest, ning kui köögilõõrid peavad läbima hoone teisi osi, peaks nad eraldama omaette välislõõri, mis järgib samu tuleohutuse standardeid kui köök, kui viimase standard on hoone muudest ventilatsioonisüsteemidest kõrgem. Väljaspoole hoonet tuleks paigaldada minimaalne hulk torusüsteemidest, et vähendada võimalikku rasva hangumist ja tahkumist toru sees. Kui see on aga vältimatu, siis tuleks torud soojustada.

Tähtis on omada regulaarset puhastusprogrammi, mitte ainult köögipersonali poolt juurdepääsetavatele osadele, vaid ka kompetentse puhastustöövõtja oma, mis hõlmab kogu sundventilatsiooni-süsteemi. Mõned puhastustöövõtjad on tuntud sellepoolest, et ehitavad tuletõkkeseina, selle asemel, et puhastada kogu süsteem. Selline teguviis on nähtavasti selleks, et vähendada kulutusi, ent ei ole siiski rahuldav lahendus. Soovituslik puhastusprogramm on välja toodud riskianalüüsis.

Viimane probleemide komplekt selles staadiumis rõhutab korralikult kavandatud ja paigaldatud tulekustutussüsteemide tähtsust, mis võivad aidata ära hoida tule levikut lõõridesse ning vältida sekundaarsete tulekahjude teket mujal. Kaasa on pandud soovitused sobiva tulekustutusvarustuse soetamiseks koos vajalike hooldusnormatiividega vastavalt tootja poolt toodud juhistele.