Tulekahjuohud köögis

Peamised tulekahjuohud köögis:

 • Toiduvalmistamisel tekkivad leegid, sädemed ja kuumad gaasid võivad süüdata tõmbelõõrides asuvaid kergestisüttivaid jääkaineid.
 • Iseeneslikku süttimist tekitavad ülekuumutatud õlid.
 • Ventilaatori mootori rike või ülekuumenemine, mille on põhjustanud tahkunud rasv, kui taasalustatakse tööd hooajalistes toitlustusasutustes, mis ei tööta 24 h järjest.
 • Halvasti töötavad termostaadid ning sekundaarse kõrgturvalisustasemega termostaadi puudumine.
 • Seadmete mitteväljalülitamine, eriti tegevuse lõppedes.
 • Metallist tõmbelõõrid on head soojusjuhid ning võivad süüdata lähedalasuvat ehitusmaterjali või prahti.
 • Katalüütilised konverterid lagundavad rasva, ent töötades 1000°C juures on potentsiaalsed süüteallikad.
 • Tahkel kütusel põhinevad toiduvalmistusseadmed, nagu grillid
 • Tandoori ahjud ilma süütur/kontrolltuledeta, mida valgustatakse põlevate paberitükkidega; loiteviga registreeriva- või turva-väljalülitusseadme puudumine
 • Gaasi-leeklambid, mida kasutatakse mõnede roogade pruunistamiseks
 • Toiduvalmistusseadmed, mis jäetakse töötamise ajal järelevalveta