Tulekahjuohud köögis

Peamised tulekahjuohud köögis:

  • Toiduvalmistamisel tekkivad leegid, sädemed ja kuumad gaasid võivad süüdata tõmbelõõrides asuvaid kergestisüttivaid jääkaineid.
  • Iseeneslikku süttimist tekitavad ülekuumutatud õlid.
  • Ventilaatori mootori rike või ülekuumenemine, mille on põhjustanud tahkunud rasv, kui taasalustatakse tööd hooajalistes toitlustusasutustes, mis ei tööta 24 h järjest.
  • Halvasti töötavad termostaadid ning sekundaarse kõrgturvalisustasemega termostaadi puudumine.
  • Seadmete mitteväljalülitamine, eriti tegevuse lõppedes.
  • Metallist tõmbelõõrid on head soojusjuhid ning võivad süüdata lähedalasuvat ehitusmaterjali või prahti.
  • Katalüütilised konverterid lagundavad rasva, ent töötades 1000°C juures on potentsiaalsed süüteallikad.
  • Tahkel kütusel põhinevad toiduvalmistusseadmed, nagu grillid
  • Tandoori ahjud ilma süütur/kontrolltuledeta, mida valgustatakse põlevate paberitükkidega; loiteviga registreeriva- või turva-väljalülitusseadme puudumine
  • Gaasi-leeklambid, mida kasutatakse mõnede roogade pruunistamiseks
  • Toiduvalmistusseadmed, mis jäetakse töötamise ajal järelevalveta