Konsultatsioon ja dokumenteerimine

Sageli puutume kokku hoonetega, kus ventilatsioonitorustikule on jäetud puhastusluugid paigaldamata. Luukide olemasolu on vajalik ventilatsioonisüsteemi puhastamiseks. Sellest olenevalt nõustamegi omi partnereid ja kliente, kuidas ja mis mahus oleks otsatrbekas projekteerida paigaldatavaid luuke. Lisaks kehtivale seadusandlusele arvestame nõustamisel hetkel kasutatavat puhastuse kaasaegseimat tehnoloogiat.

Kõik antud valdkonna konsultatsioonid viime läbi tasuta ning koostame selle kohta vastava kirjaliku raporti.

Lisaks raportile väljastatakse alati puhastutööde lõppedes objekti haldajale “Puhastustööde akt”, mis on vajalik dokument Päästekeskuste kontrollorganitele ettenäitamiseks.